YuSearch.com
svetionik.online
Lighthouse Online Serbia - Synergy of the good


YS Index . Web Search . Add Link . Site Map
.


YuSearch.comYS Index: Link Categories


Society / People / Science

 • Astrology in Serbia - Srpska Astrologija by Nikola Stojanovic,
  http://www.astrologyinserbia.com
  "Official Astrology In Serbia Homepage by Nikola Stojanovic : Serbian Astrology, Astro Data, Astro Excercises, Astrology Lectures, Skola astrologije, Astro zadaci, Knjige, Srpska astrologija."
 • Druݴvo za integritet i vek konstrukcija,
  http://www.divk.org.rs
  "Ciljevi i zadaci Druݴva su: objedinjavanje, saradnja i usmeravanje ?lanova u razvoju teorije i prakse u prou?avanju integriteta i veka konstrukcija, koriste?i nau?na i stru?na dostignu?a; koordinacija i definisanje programa i uslova obrazovanja kadrova svih stru?nih nivoa; formiranje ekspertskih timova i njihovo u?estvovanje u reݡvanju problema iz prakse; organizovanje nau?nih i stru?nih savetovanja i kurseva, predavanja, seminara, izloآi, sajmova; popularizacija nau?nog i stru?nog rada preko sredstava javnog informisanja; objavljivanje povremenih publikacija, broݵra i ?asopisa; u?estvovanje na me?unarodnim skupovima; saradnja u stvaranju savremene tehni?ke regulative (propisa, preporuka i standarda); saradnja sa Evropskim druݴvom za integritet konstrukcija (European Structural Integrity Society - ESIS) kao i saradnja sa ostalim srodnim institucijama u inostranstvu."
 • Institut za stocarastvo,,
  http://istocar.bg.ac.rs/
  Nauka,projekti za otvaranje svinjarskih, ovcarskih i govedarskih farmi,priplodna jagnjad i nazimice,proizvodnja i prerada mesa, proizvodnja brojlera i konzumnih jaja
 • Odbor Demokratske stranke u Parizu,
  http://www.chez.com/demokratska
  Inicijativni odbor Demokratske stranke je 02.09.97 otvorio svoj WEB. Nudi tekstove na francuskom o programu; aktivnostima stranke; itd.